Civil Õigusbüroo

marge.juur@civil.ee

PIKAAJALISE KOGEMUSEGA
ÕIGUSBÜROO

Jurist Marge Juur
Tallinn, Narva mnt 7d
A-korpus, 6.korrus

ÕIGUSABI VALDKONNAD

LEPINGUD

Nõustamine enne lepingute sõlmimist. Lepingute ülevaatamine ja lepingutest tulenevate vaidluste lahendamine. Lepingute koostamine (töölepingud, teenuse osutamise lepingud, töövõtulepingud, üürilepingud, ostu-müügilepingud jms). Võlgade sissenõudmine.

ÄRIÜHINGUÕIGUS

Äriühingute asutamine ja likvideerimine. Nõustamine ja dokumentide koostamine erinevates äriühingutega seonduvates küsimustes. Pankrotimenetlus.

KINNISVARA JA EHITUS

Kinnisasjade ostu-müügi või üüriga seonduv nõustamine, tehingute läbiviimine ja vaidluste lahendamine. Ehituse töövõtuga seonduv õigusabi.

TÖÖÕIGUS

Tööõigusalaste dokumentide ülevaatamine ja kaasajastamine, töölepingute sõlmimise ja lõpetamise nõustamine, töövaidluste pidamine töövaidluskomisjonis ja kohtus.

KOHTUMENETLUS

Dokumentide koostamine kohtuasjade alustamiseks ja kohtuvaidluste pidamine.

TÄITEMENETLUS

Täitmisavalduse koostamine ja vaidluste lahendamine täitemenetluses.

PÄRIMINE

Nõustamine, dokumentide koostamise vahendamine ja asjaajamine notaris.

MUU

Õigusalast nõu võib küsida ka muudes nimetamata tsiviilõigusalastes küsimustes ning haldus- ja väärteoasjades.

BÜROOST

Civil Õigusbüroo OÜ on alates asutamisest 2005. aastal pühendunud kvaliteetsele õigusteenuse osutamisele ja eetilisele praktikale. Õigusteenust osutab jurist Marge Juur (LLM), kes omab pikaajalist kogemust erinevates õigusvaldkondades (tsiviil- haldus-, väärteoasjad). Marge Juur on Eesti Juristide Liidu liige, täiendades pidevalt oma erialaseid teadmisi ja oskusi.


Kuigi tänaseks peamiselt tsiviilõigusele spetsialiseerunud büroo võib olla väike, siis kogemus ja tõhusus on meie suurimad relvad. Juristi personaalne lähenemine tagab, et saate alati kiire ja täpse vastuse oma küsimustele ning olete kursis oma juhtumi arengutega. Meie eesmärgiks on pakkuda teile parimat võimalikku õigusabi, et saavutada soovitud tulemusi.


Olenemata sellest, kas olete eraisik, kes vajab juristi Eestis või ettevõte, kes otsib õiguseksperdi abi, on Civil Õigusbüroo OÜ teie usaldusväärne partner õigluse tagamisel ja õiguste kaitsel.


Klientide teenindamine toimub eesti või inglise keeles.


Tasu lepitakse kokku kliendilepingu sõlmimisel.

Kontakt

Civil Õigusbüroo OÜ

Telefon

(+372) 56 646 801

E-mail

Võta ühendust